Huisregels en Algemene voorwaarden DS Party- en Eventcenter Culemborg

Huis- en Gedragsregels:

Men wordt geacht bij het betreden van deze locatie de huisregels te kennen en in acht te nemen. In onderstaand reglement vindt je de huisregels die in ons bedrijf gelden. Overtreding van een huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien van de persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

Je dient in het bezit te zijn van een geldig legitimatie bewijs die op verzoek moet worden getoond. Wanneer je deze niet kunt tonen, word je de toegang geweigerd. De bezoeker stemt in met een onderzoek aan zijn kleding. Indien je niet wenst mee te werken aan de controle, kan je de toegang worden ontzegd. Wij mogen na 02.00uur geen bezoekers meer toelaten.

Kleding:

Je bent verplicht je jas in de garderobe op te bergen. DS Party- en Eventcenter is niet aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal van je persoonlijke spullen.

Jouw kleding dient er verzorgd uit te zien, zulks ter beoordeling van de directie en beveiliging. Bij het dragen van sportkleding, sportschoenen en/of caps, word je de toegang geweigerd. Bij specifieke thema avonden wordt de speciale dresscode middels flyers, pers, organisatie, social media en onze website bekend gemaakt.

Gedrag:

Van onze bezoekers verwachten we een tolerante en positieve houding ten opzichte van ons personeel en andere gasten die aanwezig zijn. Ongewenste intimiteiten, racistische, seksistische, beledigende en/of discrimineerde uitlatingen worden niet getolereerd. Instructies van het personeel en de beveiligingsdienst dienen in het belang van de veiligheid terstond te worden opgevolgd. Het is verboden de nooduitgangen te blokkeren of zonder noodzaak te openen.

Consumpties/Eten:

Wanneer je ons bedrijf bezoekt, dan ben je verplicht een consumptie te gebruiken. Meenemen van eigen consumpties en/of etenswaren is niet toegestaan. Aan bezoekers onder de 18 jaar worden geen alcoholische dranken verkocht. Bezoekers van onder de 18 jaar welke toch in het bezit zijn van alcoholische drank zal de toegang worden ontzegd.

Roken:

Voor de gehele ruimte geldt zowel binnen als buiten een algeheel rookverbod. Bij constatering van roken in een daarvoor niet bestemde ruimte zal de toegang worden ontzegd.

Verdovende middelen:

Het is ten strengste verboden drugs of hallucinerende middelen, in de ruimste zin van het woord, in het bezit te hebben, te bewerken, te gebruiken en/of te verhandelen. Er zal hierop worden gecontroleerd. Bij constatering van overtreding van dit verbod zal per direct een lokaalverbod gelden. Bij constatering van handel zal de politie hiervan in kennis worden gesteld.

Wapens:

Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te voeren. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen, die voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.

Camera’s:

Een ieder die ons bedrijf bezoekt stemt toe in het maken van opnames en verklaren op de hoogte te zijn van het aanwezig camerasysteem. De gehele locatie is voorzien van camera’s. Dit is een hulpmiddel om de veiligheid van onze gasten en medewerkers te kunnen waarborgen. Indien noodzakelijk zullen wij beelden beschikbaar stellen aan derden of openbaar maken.

Eigendommen:

Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw; Hieronder vallen ook restanten van voedsel en dranken. Bij beschadigingen van onze eigendommen ben je aansprakelijk voor de reparatie en/of vernieuwingskosten. De organisatie, de eigenaren van het terrein of door hen of de organisatie ingeschakelde/werkzame personen zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel of materiele dan wel immateriële schade– direct of indirect- als gevolg van het bezoeken van deze locatie.

Bij het niet opvolgen van aanwijzingen gegeven door het personeel, de beveiliging of politie, bij hinderlijk gedrag tegenover het personeel, de beveiliging en/of bezoekers, of bij luidruchtig gedrag op het terrein van DS Party- en Eventcenter, maak je jezelf schuldig aan overtreding van artikel 461 van het Wetboek van strafrecht. DS Party- en Eventcenter zal in zo’n geval de politie op de hoogte brengen.